Hur många behandlingar krävs det för att uppnå resultat?


Generellt brukar man säga att ju längre tid du har haft dina besvär i frånvaro av adekvat träning, behandling och rehabilitering desto fler sessioner kommer det troligtvis att krävas för optimal återhämtning. Men du kan alltid fråga din terapeut vid ditt första besök hur pass lång tid just din problematik kommer att kräva för att uppnå full funktion/flexibilitet.