Fungerar kiropraktik?


Den mest etablerade teorin som kiropraktorer verkar under är den s.k “Port-teorin”, det var forskarna Melzack och Wall som menade att smärtan styrs genom ett samspelet mellan de olika nervcellerna. Teorin handlar om konkurrerande impulsflöden. Nervsystemet har svårt att registrera flera olika typer av stimuli från samma område. Har du ont i ett område så förekommer då en ökning av impulsflöden av smärtstimuli. När kiropraktorn sedan behandlar samma område med ett tryck- och berörings stimuli så konkurrerar denna stimulering till slut ut smärtstimulit och smärtan upphör. Några andra typer av stimuli är exempelvis värme och kyla, då exempelvis liniment (värmestimuli) och is/kylspray (köldstimuli) används på samma sätt för att minska lokal smärta.


"Theories of pain: from specificity to gate control". Journal of Neurophysiology. 109 (1): 5–12.

DOI: 10.1152/jn.00457.2012.Melzack R, Wall PD. - “Pain mechanisms: a new theory. Science, (1965)” DOI:10.1126/science.150.3699.971. PMID 5320816.