Nutrition


Här på TPI erbjuder hjälp och stöd i idrottsnutrition till elitidrottare men även för våra andra patienter som känner att de skulle vilja må bättre och prestera optimalt i vardagen! En väl anpassad kost minskar ofta risken för skador, sjukdomar och kostrelaterade problem, genom individuell rådgivning eller samråd med tränare är vårt syfte att förbättra individens prestation och hälsa samt undvika skador och andra kostrelaterade problem. Här på TPI så kommer våra rekommendationer och råd alltid att baseras på en vetenskaplig grund & arbetserfarenhet av att arbeta med atleter.


333666

Några vanliga åkommor/problematiker man kan få hjälp med:

- Analys och rådgivning av kostintaget som innefattar periodisering av kost mm.

- jetlag.

- Kost vid ev deffning (tex vid kampsport relaterad viktreduktion inför tävling).

- Kost innan eller under tävlingsmoment.

- Eventuella skador & påskyndning av läkeprocessen.

- Optimering av prestation.

- Rådgivning vid olika typer av stört ätbeteende.

- Frågeställningar kring olika typer av kosttillskott.

- Rådgivning vid mag- och tarmproblem.

- Konsultation kring daglig energiförbrukning och sömnkvalitet.

- Optimering av kost och leverne vid diabetes typ I & II.


Kostrådgivning vid autoimmuna sjukdomar så som:

- Rheumatoid artrit

- Ulcerös kolit

- Morbus Crohn

- IBS (irritable bowel syndrome)

- Psoriasis

- Glutenintolerans

- SLE (systemisk lupus erythematosus)

- Hypo/Hypertyreos

- Ledgångsreumatism


 

Om du har några frågor till oss så kan du höra dig på telefon 070-3418080 eller skicka en e-post till oss på info@tpi.se