Frågor & svar


Vad är en kiropraktor och vad kan de behandla?

Ordet kiropraktik härstammar från grekiskans chiro som betyder hand och praktos som betyder att göra. En kiropraktor är specialist på att behandla problem från hela rörelseapparaten. På TPI behandlar vi med goda resultat problem i kroppens muskuloskeletala system, vare sig det handlar om en stel nacke, en smärtande ländrygg eller problematiska symtom ut i armar eller ben. Vi tror på att behandla med de fyra grundpelarna som bas i syfte att uppnå bästa resultat, dessa är Mjukdelsbehandling, HVLA-manipulation, Träning och Rehabilitering.

Kiropraktiken ingår numera i Världshälsoorganisationens (WHO) organ för medicinsk vetenskap (CIOMS), För att få detta erkännande krävs det att behandlingsmetoden uppvisar hög säkerhet och att dess behandlingseffekt är vetenskapligt etablerad. I Sverige så är titeln kiropraktor licensskyddad av socialstyrelsen och vi verkar inom sjukvårdssystemet under samma kategori som Fysioterapeuter, Naprapater och Läkare, alltså sjukvård (till skillnad från tex massageterapeuter som endast får behandla under friskvård).


Vad är skillnaden mellan kiropraktor och naprapat?

I Sverige är kiropraktorutbildningen 5 år lång medan naprapatutbildningen är 4 år lång. Efter avslutad grundutbildning kan kiropraktorn eller naprapaten välja att genomföra 1 års praktiktjänstgöring som består av  9 månaders tjänstgöring hos legitimerad kiropraktor/naprapat samt 3 månaders praktiktjänstgöring inom offentlig hälso- och sjukvård, vilket är obligatoriskt för att få ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen.

Utbildningen för en kiropraktor och naprapat liknar varandra till stor del. Den stora skillnaden är att kiropraktorer lär sig mer om manipulation av leder medan en naprapat lär sig mer inom mjukdelsbehandling. Många massageterapeuter väljer därför att läsa vidare till just kiropraktor för att lära sig mer om ledmanipulation, då massageterapeututbildningen på exempelvis Axelsons Gymnastiska Institut redan kan mer om mjukdelsbehandling än vad som lärs ut på Naprapathögskolan.


Fungerar kiropraktik?

Den mest etablerade teorin som kiropraktorer verkar under är den s.k “Port-teorin”, det var forskarna Melzack och Wall som menade att smärtan styrs genom ett samspelet mellan de olika nervcellerna. Teorin handlar om konkurrerande impulsflöden. Nervsystemet har svårt att registrera flera olika typer av stimuli från samma område. Har du ont i ett område så förekommer då en ökning av impulsflöden av smärtstimuli. När kiropraktorn sedan behandlar samma område med ett tryck- och berörings stimuli så konkurrerar denna stimulering till slut ut smärtstimulit och smärtan upphör. Några andra typer av stimuli är exempelvis värme och kyla, då exempelvis liniment (värmestimuli) och is/kylspray (köldstimuli) används på samma sätt för att minska lokal smärta.

"Theories of pain: from specificity to gate control". Journal of Neurophysiology. 109 (1): 5–12. DOI: 10.1152/jn.00457.2012.

Melzack R, Wall PD. - “Pain mechanisms: a new theory. Science, (1965)”

DOI:10.1126/science.150.3699.971. PMID 5320816.

http://www.lakartidningen.se/OldWebArticlePdf/6/6821/LKT0722s1713_1714.pdf


Är kiropraktik en säker behandlingsmetod?

Legitimerade kiropraktorer har lika lång akademisk utbildning som den allmänna läkarexamen (AT), men vi är istället specialiserad mot manuell undersökning, behandling och förebyggande av nerv-, muskel- och ledbesvär. Kiropraktorer är alltså specialister inom neuromuskuloskeletal medicin.

Det man ofta hör är oro kring justeringar av nacken och om det är riskabelt. Men användningen av inflammationshämmande och smärtstillande läkemedel (vilken är ett vanligt behandlingspreparat vid upplevd smärta) har visat sig medföra hundra gånger högre risk för komplikationer än vad en behandling av en legitimerad kiropraktor gör. Cohn visar att den uppskattade risken för stroke i samband med kiropraktisk behandling är 1 på 7 825 477, vilket motsvarar mindre än 0,0000001 procent. Om man ska sätta detta i relation med något så kan man säga att det är större odds att du blir träffad av blixten (oavsett om du är inomhus eller utomhus) än att få komplikationer från en kiropraktisk behandling.


Var är kiropraktik i vårdkedjan?

Kiropraktik är primärvård och fungerar bra som en första bedömning innan man tar ställning till om behandlingen behöver kompletteras med andra medicinska specialiteter. Kiropraktik fungerar också för behandling av skador och andra typer av åkommor samt rehabilitering. Det finns gott om exempel på patienter som upplever lindring eller total bortfall av smärta efter åratal av svåra besvär efter kiropraktiska behandlingar.


Hur många behandlingar krävs det?

Generellt brukar man säga att ju längre tid du har haft dina besvär i frånvaro av adekvat träning, behandling och rehabilitering desto fler sessioner kommer det troligtvis att krävas för optimal återhämtning.


Kan kiropraktorn hjälpa till med andra besvär än smärta och besvär i ryggen eller nacken?

Den kiropraktiska behandlingen påverkar ledernas rörlighet och stabilitet. Detta gör att nervsystemet kan fungera bättre och mer effektivt vilket leder till positiva effekter i alla kroppens muskler och leder. En ryggrad som rör sig friktionsfritt gör att nervsystemet fungerar optimalt. Vi behandlar kroppens alla leder och muskler. Smärta, stelhet och irritationer i axlar, armbågar, knän och fötter kan ofta behandlas effektivt av kiropraktorer med goda resultat.


Hur viktigt är det att kiropraktorn har en internationellt godkänd utbildning?

För att kunna ge kiropraktisk behandling på ett effektivt och säkert sätt, krävs det förutom djupgående teoretiska kunskaper goda tekniska färdigheter. Att utveckla detta kräver mycket träning, något som de internationellt godkända utbildningarna tillhandahåller. Att kiropraktorn har en teoretisk och praktisk utbildning är en förutsättning för säker behandling, precis som inom den övriga sjukvården.


Gör det ont att bli behandlad?

Att bli behandlad av en Kiropraktor behöver inte göra ont men i vissa fall kan du som patient få snabbare resultat av en mer djupgående muskelmassage och triggerpunktsbehandling, vilket kan upplevas som lätt smärtsamt. Graden av smärta som du i så fall känner dig bekväm med är vad kiropraktorn anpassar sig efter genom god kommunikation med dig som patient under behandlingens gång.

Det kan även förekomma att du får en behandlingsreaktion 1-3 dagar efter besöket som ofta yttrar sig i form av liknande symtom som du upplever vid träningsvärk, så som ökad lokal smärta, ömhet och trötthet samt i vissa fall även lätt spänningshuvudvärk. Det är dock mer vanligt att man upplever en reduktion av smärta och stelhet med ökad rörelsefrihet samt en känsla av lätthet i kroppen.


Vad kan jag förvänta mig efter första behandlingen?

Nästan hälften av patienterna upplever en behandlingsreaktion som varar mindre än 24 timmar. Till de vanligaste reaktionerna hör lokal ömhet, huvudvärk och trötthet. Men majoriteten upplever ofta signifikant betydande lindring redan efter första behandlingen.


Fungerar kiropraktik för idrottare?

Ja, en kiropraktor behandlar idrottsskador och har ofta en central roll inom rehabiliteringen. Med regelbunden kiropraktisk behandling och/-eller konsultation ökar prestationsförmågan och hjälper till att minimerar risken för skador specifikt för idrotten i fråga.


Vad är de vanligaste smärtområden som ni behandlar?

Det varierar från person till person men de vanligaste problemen är ofta smärta i bröstrygg, ländrygg, nacke, axlar, spänningshuvudvärk samt utstrålande smärtor i armar och ben.


Vilka är de vanligaste diagnoser som patienter söker för?
  • Nackspärr, Whiplash och Spänningshuvudvärk
  • Ryggskott, Diskbråck och Ischias
  • Falsk Ischias och Snapping hip
  • Impingement i axlar, höfter och fotleder
  • Musarm, Tennis-/Golfarmbåge och Karpaltunnelsyndrom
  • Löparknä och Hopparknä (Patellofemoralt smärtsyndrom)
  • Benhinneinflammation och Kroniskt kompartmentsyndrom
  • Hälsenesmärta, Plantar Fasciit och Hälsporre
  • Stukningar, sträckningar och muskelbristningar

Varför knakar det när jag blir behandlad?

Vid en kiropraktisk justering (HVLA-manipulation) kan man ofta höra ett knakande ljud när ledytorna separeras. Detta är helt ofarligt och beror på att syrebubblor friges i ledvätskan när trycket i leden jämnas ut. Det behöver inte knaka för att behandlingen ska ge effekt, ljudet är egentligen bara en bieffekt av själva tryckutjämningen vid justeringen. Behandlingsmetoden är dokumenterad som säker och effektiv om utförd av legitimerad behandlare med nationellt godkänd utbildning.