Rehabiliteringsträning Odenplan Stockholm

Rehabiliterings-träning

Behandlingsformen innefattar undersökning, behandling, rådgivning, utredning och uppföljning som på kommer utföras tillsammans men även individuellt.
Syftet med rehabiliteringsträningen är:

 

Att bättre förstå hur sjukdom & smärta i kroppen har uppstått, kan behandlas samt förebyggas. Att öka kroppens balans och bidra med god funktion i muskler och leder genom att effektivisera sambandet mellan muskler, leder och de neuromuskulära programmen. Allt i syfte att bidra till en så smärtfri och funktionell kropp som möjligt!

 

Målet med rehabiliteringsträning är:

 

Att påbörja och främja förändringsprocesser hos individen så effektivt som möjligt för att få bort eller minska smärtorna och samtidigt förbättra funktion och rörelseomfång, både på kort och lång sikt. Att individen själv kan påverka sin situation genom ett aktivt deltagande som är av stor vikt i processen och behandlingsförloppet.

 

Rehabiliteringsträning vänder sig till:

 

Våra terapeuter arbetar ofta med patienter i alla åldrar, allt ifrån ungdomar till äldre som upplever en eller flera rörelse och/eller nervsystems dysfunktioner.

 

Vårt mål är att erbjuda lättillgänglig Rehabiliteringsträning där det individuella nivån och behovet tillgodoses.