Author: admin

Vad säger forskningen om att bada bastu? Vad gäller sjukdomsprevention, ökad prestation & livslängd. Bastu är ett bokstavligen ett hett ämne just nu med mycket ny forskning som utförts under de senaste åren. Vad händer egentligen i kroppen när vi utsätts för extrem hetta? Denna exponering...